Articole Imobiliare

Articole Imobiliare

Moldoveanul mașina-și asigură, iar locuința - ba. Ce trebuie să cunoști despre asigurarea bunului imobil!

Mergând pe drum, dăm cu ochii de multe companii de asigurare, agenții, tot felul de firmulițe de profil, dar câți dintre noi le calcă pragul? Ce bunuri își asigură cei mai mulți dintre moldoveni? Este locuința o prioritate în acest sens? Discutăm cu Irina Popovici, manager vânzări, secția asigurare bunuri, din cadrul unei companii locale de asigurări.

Statisticile din ultimii ani arată că mai puțin de 6% dintre locuințele Republicii Moldova au fost/sunt asigurate. Moldovenii își asigură, în schimb, automobilele. Cât de gravă este această cifră și, în general, este necesară asigurarea propriei locuințe sau e o pierdere de resurse?

CE REPREZINTĂ ASIGURAREA BUNURILOR IMOBILIARE?

Asigurarea bunurilor imobile (spații locative, construcții, spații comerciale, oficii etc.) constă în protecția financiară, bazată pe un contract, pentru pierderi cauzate de o gamă largă de riscuri: incendii, explozii, furtuni, fenomene naturale, alunecări de teren, energie nucleară, avalanșă de zăpadă, căderea pe clădiri a unor corpuri, apă de conductă, etc.

Persoana fizică sau juridică care se va numi asigurat cedează aceste riscuri persoanei juridice – asigurator, plătind asiguratorului o sumă de bani – primă de asigurare. Asiguratorul este obligat prin acest contract să plătească asiguratorului despăgubiri în cazul în care evenimentele prevăzute n contract au loc.

Contractul se încheie pe o perioadă de 12 luni, iar gradul de protecție este 24/24.

AI AFACERE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR?

Dacă da, cu siguranță vei dori să-ți asiguri proiectele în lucru și lucrările finalizate. În această categorie intră:

- construcțiile civile (locuințe, cu destinație în învățământ, sport, cultură, artă, sănătate, administrative, comerciale, birouri);

- construcțiile industriale (hale, garaje, depozite, ateliere, hangare);

- construcții agricole (pentru creșterea animalelor, sere);

- construcții speciale (poduri, drumuri, căi ferate, tuneluri, baraje, transporturi, coșuri de fum, alimentare apă-canal);

- lucrări de montaj (centrale electrice, stații de transformare, utilaje din industria petrochimică, utilaje din industria alimentară, utilaje pentru producția maselor plastice, materiale de construcții, turnătorii).

CE CHELTUIELI SE RECUPEREAZĂ DE CĂTRE ASIGURATOR?

Daca în perioada valabilității contractului de asigurare se produce cazul asigurat, compania de asigurări despăgubește următoarele cheltuieli ale Asiguratului:

- Cheltuielile pentru materialele şi piesele de rezervă, necesare pentru restabilirea bunurilor;

- Cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor de restabilire. Cheltuielile pentru restabilire se determină cu scăderea valorii uzurii materialelor şi pieselor de rezervă, care sunt înlocuite în procesul restabilirii (reparaţiei) bunurilor.

CE DOCUMENTE TREBUIE PREZENTATE PENTRU A CONTRACTA ACEST TIP DE ASIGURARE?

- Cererea de asigurare

- Lista obiectelor pentru care se solicită asigurarea

- Rportul de evaluare (la solicitarea asigurării bunurilor imobile)

- Copia bultinului de identitate

CARE SUNT MĂSURILE ÎNTREPRINSE ÎN CAZ DE ACCIDENT?

În cazul survenirii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat să întreprindă următoarele măsuri:

- imediat, în cel mult 24 de ore din momentul ce a aflat (cu excepția zilelor de odihnă și sărbătoare), să comunice Asigurătorului sau reprezentantului acestuia, în scris, despre cele întâmplate. Comunicarea întârziată despre survenirea evenimentului, care are semnele unui caz asigurat, îi dă Asigurătorului dreptul de a refuza plata despăgubirii de asigurare, în cazul în care interesele Asiguratului au fost afectate în mod serios;

- în decurs de 24 de ore să anunțe Asigurătorul despre toate pretențiile, înaintate de către persoanele terțe în legătură cu evenimentul produs;

- să ia măsurile cuvenite și accesibile în circumstanțele create pentru minimizarea daunelor posibile. Cheltuielile pentru micșorarea daunelor sunt supuse despăgubirii de către Asigurător, dacă ele erau necesare și erau efectuate pentru executarea indicațiilor Asiguratorului, trebuie să fie despăgubite, chiar dacă măsurile corespunzătoare s-au dovedit a fi neefective;

- să ia toate măsurile necesare pentru stabilirea cauzelor și urmărilor evenimentului produs;

- să prezinte Asigurătorului toată informația și actele accesibile Asiguratului, care permit de a stabili cauzele și urmările evenimentului produs, caracterul și mărimea daunei pricinuite;

- să asigure, în măsura posibilităților, participarea Asiguratorului la examinarea cazului asigurat și determinarea cuantumului daunei;

- să acorde sprijinul necesar Asigurătorului în apărarea lui la judecată și după, în cazul prezentării pretențiilor privind despăgubirea daunelor pentru evenimentul produs.

CUM SE STABILESC TARIFELE DE ASIGURARE?

Taxa tarifară de asigurare de bază se majorează la încheierea contractului de asigurare prin aplicarea coeficientului, care, în cazul asigurării, constituie:

1. Apartamentelor de la primul şi ultimul nivel din casele de locuit cu multe etaje – 1,2%.

2. Apartamentelor utilate cu instalaţii de gaz-aragaz – 1,5%.

3. Vilelor şi caselor de grădină – 2,0%.

4. Bunurilor aflate la vilă, în căsuţele de la sat, precum şi pieselor de schimb, detaliilor şi articolelor pentru mijloacele de transport şi a altor bunuri păstrate în garajul individual amplasat pe altă adresă, în încăperi auxiliare şi secundare de utilizare publică din casele de locuit cu multe etaje (cu încheierea unui contract special), fără lista de inventariere – 1,5%.

5. Bunurilor conform p.4 - cu lista de inventariere – 1,2%.

În Republica Moldova, prima anuală de asigurare a locuinţei porneşte de la 300 de lei şi poate ajunge până la 10.000 de lei, în funcţie de valoarea bunurilor (care este stabilită de Cadastru, sau evaluatorii imobiliari).

ÎN CAZUL ÎN CARE CLIENTUL VREA SĂ RENUNȚE LA ASIGURARE CE SE ÎNTÂMPLĂ CU BANII?

În cazul rezilierii contractului, Asigurătorul întoarce banii Asiguratului, reținându-se prima pentru perioada în care a beneficiat de asigurare și cheltuielile de gestiune.

© 2018 Town. All Rights Reserved.Design & Development by VTCode