Articole Imobiliare

Articole Imobiliare

Sunt sau nu protejați muncitorii pe șantiere? Cine e responsabil de securitatea acestora?

Ce reprezintă ”Protecția Muncii” pentru companii? O formalitate înghițită ca pe o lingură de terci neîndulcit? Sau poate e chiar un domeniul ținut la loc de cinste, așa cum insistă instituțiile vizate: Inspectoratul de Stat al Muncii sau Agențiile cărora le revine acest rol? Dar cât de bine își îndeplinesc acestea din urmă funcția? Este, totuși, sănătatea unui ”simplu” muncitor pe șantier prețioasă sau…

Securitatea și sănătatea muncii în domeniul construcțiilor este un subiect fragil, întrucât activitățile desfășurate de muncitorii de pe șantiere sunt prevăzute cu un grad înalt de risc. Pentru evitarea incidentelor, angajatul trebuie instruit conform normelor de protecție a muncii și trebuie să i se ofere echipament adecvat categoriei de activitate pe care o îndeplinește pe șantier.

Grinzi, schele, tencuială, fațade, geamuri, acoperișuri, toate aceste elemente au în comun înălțimea, cea mai supusă riscului. Dar cine este responsabil de muncitorii care operează cu ele?

De obicei, rolul de a supraveghea respectarea tuturor normelor de securitate și sănătate la o construcție îl deține dirigintele de șantier sau managerul de proiect, care coordonează cu acest aspect atât pe durata elaborării proiectului, cât și pe cea a realizării a acestuia, fapt stipulat și în Hotărârea Guvernului nr.80 din 9 februarie 2012, CERINȚE MINIME GENERALE de securitate pentru șantierele temporare sau mobile.

DIRIGINTELE DE ȘANTIER TREBUIE SĂ SE ASIGURE DE URMĂTOARELE ASPECTE:

- inspectarea tuturor zonelor pentru fiecare angajat in parte. Astfel, angajatului i se vor putea explica riscurile la care se supune;

- trebuie să prevadă și să analizeze fiecare risc în parte, chiar evalueze posibile riscuri ce vor apărea, pentru a proteja integritatea și sănătatea angajatului;

- el este responsabilul direct pentru rezolvarea problemelor în acest sens, spre exemplu el va trebui sa gasească soluții eficiente pentru amorsarea riscurilor ce există sau ce pot apărea;

- trebuie să pregătească fiecare zonă în parte conform normelor în vigoare de protectie a muncii, astfel ca angajatul sa fie supus la riscuri minime.

”Atunci cînd beneficiarul sau managerul de proiect desemnează un coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, altul decît cel desemnat pe durata elaborării proiectului lucrării, această desemnare trebuie să aibă loc înaintea începerii lucrărilor pe şantier.”, prevăzut de Legea securității și sănătății în muncă nr.186.

ECHIPAMENT NECESAR PE ȘANTIER:

- Casca

- Mănuși (acestea pot fi diferite, în funcție de activitate: termoizolante, electroizolante, antiacide, de protecție ș.a.)

- Încălțăminte de protecție (Cizmele vor asigura membrul inferior împotriva temperaturilor scăzute, dar și împotriva apei, noroiului, acizilor, bazelor sau produselor petroliere, bocancii din piele de bovină sunt realizați antiperforație și sunt, în același timp, foarte comozi etc.)

- Echipament de lucru la înălțime ( franghiile statice, centurile abdominale, centurile de pozitionare lombara etc.)

- Salopete, tricouri, jachete. Confecționate din materiale rezistente la rupere, acestea oferă confort și protecție.

Curioși dacă pe șantierele din Chișinău se ține cont de toate aceste norme de securitate, am contactat Inspectoratul de Stat al Muncii, unde domnul Șef de Direcție, Guzun Anatolie, ne-a comunicat că de 1 an nu au fost făcute controale la șantiere: ”Din octombrie 2017, de când a fost restructurat Inspectoratul de Stat al Muncii, iar coordonarea la nivel naţional și respectarea actelor normative în domeniul raporturilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă Ie-a revenit altor Agenții, nu s-au efectuat verificări. Motive ar fi mai multe: lipsa personalului capabil să suplinească aceste poziții, regulamentul nu este pregătit, nu sunt pregătite fișele de post sau altele.”.

Tot de la domnul Guzun am aflat că pe șantierele din Chișinău se merge, de regulă, planificat, ba mai mult, apare și un grafic public pe site-ul oficial al instituției, deci nimeni dintre dezvoltatorii imobiliari nu ar trebui să fie luat prin surprindere, dacă urmărește aceste date, evident. ”Se întocmește un grafic de control planificat, în prealabil pentru fiecare trimestru. Dacă se depistează încălcări sau devieri de la regulament, la șantierul respectiv se fac controale mai dese, până situația se îmbunătățește.”, ne-a declarat dumnealui.

Am întrebat două companii de construcție dacă au un regulament al securității și sănătății căruia i se conformează și ambele ne-au răspuns afirmativ. Urmează să primim și dovezi.

© 2018 Town. All Rights Reserved.Design & Development by VTCode