Sfatul Juristului

Sfatul Juristului

Cumpăraţi apartament direct de la Compania de Construcţii? Aveţi dreptul să-i solicitaţi următoarele acte!

Cumpăraţi apartament direct de la Compania de Construcţii? Aveţi dreptul să-i solicitaţi următoarele acte!

 Presupunem că sunteţi nerocosul sau norocoasa care aţi dat peste compania de construcţii care are în vânzare apartamentul care vă satisface pe deplin. Acum, că primul pas este făcut, urmează un al moment foarte responsabil – trebuie să vă asiguraţi din toate punctele de vedere că imobilul pe care intenţionaţi să-l procuraţi şi compania de construcţii care-l deţine sunt cu acte în regulă, iar dumneavoastră nu veţi avea surprize neplăcute mai târziu. 

 Dacă informaţia referitoare la istoria companiei, recenziile acesteia, portofoliul cu proiecte (încheiate, în curs de desfăşurare sau de viitor), o puteţi găsi pe internet, pentru că reputaţia unei companii este un indicator clar în legătură cu cât de serioasă este întreprinderea, păi există un şir de acte care nu sunt publicate, dar pe care sunteţi în drept să le solicitaţi de la administraţia companiei, dacă aveţi nevoie:

- Licenţa companiei de construcţii;

 - Certificat de urbanism. Act public emis de autorităţile administrative publice locale (de primărie), prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al unui imobil. De ex: caracteristicile zonei în care s-a costruit sau urmează a fi ridicată clădirea, cerinţele urbanistice care urmează a fi respectate (înălţimea maximă a imobilului, spaţiul exact ce poate fi ocupat de construcţie, retragerile faţă de limita proprietăţii, etc.), lista avizelor şi acordurilor necesare în scopul autorizării executării lucrărilor de construcţie;

 - Acte de proprietate a terenului destinat construcţiei;

 - Certificat Fiscal.Acest act demonstrează dacă proprietarul are sau nu datorii la plata impozitelor la stat pentru casă sau dacă acestea sunt achitate la zi;

 - Extras de cont detaliat al companiei.Prin intermediul acestui act se pot urmări toate tranzacţiile procesate de bancă, adică se poate vedea când şi cât s-a cheltuit sau ce sume au intrat în contul companiei;

 - Extras din Registrul de Stat al persoanei juridice. Acest act furnizează informaţia privind denumirea, forma juridică de organizator, nr.de înregistrare, data înregistrării, sediul, administratorul. La fel, actul prevede informaţia despre asociaţi, mărimea capitalului social, cota de participare a asociatului, codul fiscal, etc.;

 - Proiectul general al casei. Pe lângă proiectul propriu zis, puteţi solicita şi numele arhitectului care a elaborat proiecţia;

 - Certificatul materialelor de construcţie;

 - Modelul de contract de investiţii (fără date). Cumpărărtorul poate solicita acest act pentru a se asigura că contractul a fost întocmit şi înregistrat la Notar, iar în decurs de 15 zile a fost înregistrat şi la OCT ( Oficiul Cadastral Teritorial);

 

Nu uitaţi! După ce aţi găsit locuinţa la care aţi râvnit, trebuie să acordaţi atenţie deosebită documentaţiei. Verificaţi dacă pe acte nu apar ştersături, ştampile neclare, semnături indescifrabile ale notarilor sau ale altor persoane.

© 2018 Town. All Rights Reserved.Design & Development by VTCode