Sfatul Juristului

Sfatul Juristului

Ce acte juridice vă confirmă dreptul asupra unui bun imobil

Un bun imobil, fie acesta o casă, un apartament, un garaj, un teren sau o construcţie auxiliară, în Republica Moldova are un statut juridic aparte. Respectiv, fiecărui proprietar de bun imobil îi sunt atribuite anumite obligaţiuni şi drepturi corespunzătoare. Demonstrarea apartenenţei imobilului la o anumită persoană adesea este însoţită de conflicte juridice. Cu scopul de a le evita pe cât mai mult posibil, am contactat avocatul Micu Andrei, care ne-a enumerat setul de acte pe care trebuie să-l deţină un proprietar veridic de bun imobil.

”Actele confirmatoare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil (apartament sau casă de locuit) sunt:

- Extrasul din registrul bunurilor imobile de la Oficiul Cadastral Teritorial. După caz, acesta poate fi însoțit și de planul cadastral sau geometric al imobilului (în situația în care imobilul are și anexe);

- Certificatul de moștenitor legal sau testamentar, care se obține la notar;

- Contractele de vânzare-cumpărare, de investiție, donație sau alte contracte de transmitere a proprietății existente în vigoare (tot aici putem include și contractul de înstrăinare a bunului cu condiția întreținerii pe viață), care se întăresc la notar.”, ne-a declarat domnul avocat, Micu Andrei.

Tot dânsul a mai adăugat că: ”drept probă în instanțele de judecată pot fi solicitate planul cadastral al casei și schema terenului. Actele de evidență servesc în acest sens: cartea de imobil, tabelul nominal și, după caz, certificatul de privatizare.” 

     

© 2018 Town. All Rights Reserved.Design & Development by VTCode