Sfatul Juristului

Sfatul Juristului

Cine achită/cine nu? Cât? Când? Important despre impozitele imobiliare!

Fiecare deținător de terenuri, clădiri, construcții, apartamente și alte încăperi izolate este trecut de un fior când vine timpul să achite impozitul pentru bunul său imobiliar. Mulți sunt nedumeriți când văd cifrele din avizul spre plată, ne știind cine le inventează și pe ce bază sunt fondate acestea, lucru pe care dorim să-l elucidăm în acest articol.

CINE ACHITĂ IMPOZITE IMOBILIARE?

Cei care dețin măcar unul dintre obiectele enumerate, trebuie să achite impozit imobiliar pentru acesta:

- Casă de locuit, clădire, construcţie, apartament şi alte încăperi;

- Clădire, construcţie, apartament şi alte încăperi care au fost finisate 50% şi mai mult, dacă ele rămân nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie;

- Terenuri aferente caselor, clădirilor şi construcţiilor;

· Terenuri cu destinaţie agricolă;

· Terenuri cu destinaţie specială (industrie, transporturi, telecomunicaţii etc.).

Impozitul pentru terenuri este numit impozit funciar, iar pentru clădiri și construcţii – impozit pe bunurile imobiliare. Aceste impozite se calculează separat, pentru că din punct de vedere juridic terenul şi clădirile de pe teren sunt obiecte distincte (separate), iar în registrul bunurilor imobile sunt înregistrate și terenurile şi clădirile de pe teren, cu numere cadastrale individuale.

Mărimea impozitului pentru bunurile imobiliare diferă. Legea stabilește mărimi diferite și un mod diferit de calcul al impozitului. Ceea ce trebuie să știm e că:

- Există bunuri imobiliare evaluate( cu valoare cadastrală) și neevaluate;

Baza impozabilă pentru bunurile imobiliare evaluate este valoarea estimată de organul cadastral. Pentru clădirile și construcțiile neevaluate se ia în calcul costul apreciat în baza documentului care se păstrează la arhivele oragnelor cadastrale, conform valorii de inventariere apreciată de către comisiile de specialitate formate în cadrul primăriilor.

Al doilea element al bunurilor imobiliare neevaluate sunt terenurile. Aici, ca element de determinare a bazei este suprafața și bonitatea acestuia.

 

TERMENI DE ACHITARE. 

- Pe diferite categorii de bunuri avem un diapazon (cota minimă și maximă). De exemplu, pentru bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente, case de locuit), pentru garaje și terenuri care sunt aproape, cota maximă e de 0,4% din baza impozabilă, iar cota minimă e de 0,005% din această bază.

- Codul fiscal stabilește 2 termene de achitare a impozitelor pe bunuri imobiliare:

I termen - 15 august

II termen - 15 octombrie

REDUCERI ȘI PENALITĂȚI

Dacă contribuabilul își onorează obligațiile, achitând acest impozit deplin, până la 30 iunie, el beneficiază de o reducere de 15% din valoarea impozitului. În acest sens, avizele de plată sunt înmânate din timp la persoanele fizice, pentru a-și putea achita onorariul obligațiilor fiscale. Această reducere este asigurată atât pentru persoanele fizice, cât și pentru agenții economici. Diferența fiind că persoanelor fizice li se transmite avizul de plată de către Organul Fiscal, iar persoanele juridice trebuie să le solicite de sine stătător, atunci când își prezintă darea de seamă.

Dacă nu se respectă termenul de achitare a impozitului (15 octombrie), se aplică o penalitate pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea se calculează reieșind din indicatorii Băncii Naționale. Pentru anul 2017 penalitatea este de 0,0384% din toată suma, pentru fiecare zi întârziată. Ținând cont că ea este dependentă de unii indicatori ai băncii naționale, penalitatea se poate modifica puțin semnificativ de la an la an.

În cazul agenților economici, prezentarea tardivă a dărilor de seamă implică o amendă de 200 de lei, iar neprezentarea acestora, în general, poate ajunge până la 1000 de lei.

 

CINE ESTE SCUTIT DE IMPOZITE IMOBILIARE?

Referindu-ne la persoanele fizice, codul Fiscal prevede scutiri de impozit pentru mai multe categorii de persoane:

- Persoane cu vârstă pensionară

- cu dizabilități severe

- cu dizabilități accentuate

- cu dizabilități din copilărie

- dizabilități medii

- familiile participanților căzuți în acțiunile de lupte pentru integritatea teritorială

- familiile militarilor căzuți în acțiunile de luptă din Afganistan

- familiile care au copii cu dizabilități cu ârsta de până la 18 ani

- persoanele care au suferit în urma acțiunilor de la Cernobîl etc.

 

Surse: parajurist.md, demo.weblex.md 

 

© 2018 Town. All Rights Reserved.Design & Development by VTCode