Sfatul Juristului

Sfatul Juristului

Iată lista completă de acte pe care trebuie să o prezentați când aplicați la programul ”Prima Casă”

Programul social ”Prima Casă”, valabil de pe data de 26.03.2018 și în Republica Moldova, a început să ia amploare. Prin acest program statul își propune să susțină tinerele familii de la noi, oferind o garanție de stat, ceea ce face ca acest produs să fie mai accesibil în comparație cu alte credite imobiliare. Mai multă informație despre program găsiți aici.   

Pentru a obține un credit ipotecar ”Prima Casă”, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:

- cerere de acordare a creditului în cadrul Programului semnată de solicitant;

- cerere de acordare a garanției în cadrul Programului semnată de solicitant;

- buletinul de identitate a solicitantului, buletinul de identitate al soţului/soţiei, după caz;

- adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului/soţiei, după caz;

- carnetul de muncă şi/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie şi a soţului/soţiei, după caz;

- extras valabil din Registrul Bunurilor Imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului precum și certificat privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;

- certificat eliberat de Agenția Serviciilor Publice care confirmă faptul că beneficiarul, soțul/soția beneficiarului nu dețin în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nici o locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării certificatului;

- alte documente care confirmă provenența veniturilor oficiale nete;

- raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare licențiată.

Persoanele care obțin alte venituri din chirii, dividende și activități independente trebuie să prezinte documentele specifice care dovedesc obținerea acestor venituri.

În funcție de situația imobilului achiziționa, băncile pot cere ulterior și documente suplimentare față de cele solicitate inițial.

© 2018 Town. All Rights Reserved.Design & Development by VTCode