Sfatul Juristului

Sfatul Juristului

Fiscul bate alarma! Ultimile 4 zile de achitare a impozitului pentru case de minim 1,5 milioane de lei!

Deținătorii de bunuri imobiliare cu valoarea cadastrală de 1,5 milioane de lei și mai mult, iar suprafața de cel puțin 120 de metri pătrați, trebuie să se grăbească să achite impozitul pe avere până la data de 25 decembrie curent.

Anul 2016 a adus un nou impozit la bugetul de stat – impozitul pe avere. Potrivit prevederilor Titlului VI1 din Codul Fiscal al Republicii Moldova, persoanele fizice care dețin spații locative, inclusiv căsuțe de vacanță (excepție fac doar terenurile), precum și cote-părți, valoarea cărora este echivalentă cu 1,5 milioane de lei și mai mult, având o suprafață de minim 120 de metri pătrați, sunt calificate drept subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere.

Baza impozabilă a obiectelor impunerii constă din valoarea estimată a acestora de către organele cadastrale teritoriale, căreia i se mai aplică impozitul pe avere, la cota de 0,8%.

Pentru anul 2017 au fost identificați 2.287 de proprietari de bunuri imobiliare cu destinație locativă care intră în categoria plătitorilor de impozite pe avere. Așadar:

  • 2.075 sau 90,7% au fost înregistrate în raza mun. Chișinău;
  • 67 sau 2,9% - în raza zonei de Nord a țării;
  • 124 sau 5,5% - în raza de deservire a DGAF Centru;
  • 21 sau 0,9% - în raza de deservire a DGAF Sud.

Serviciul Fiscal de Stat a prezentat avizele de plată unui număr de 2.287 de contribuabili: 158 de avize înmânate sub semnătură, 2.121 – prin intermediul Î.S. Poșta Moldovei și 8 prin intermediul adreselor electronice).

Termenul limită de achitare a impozitului pe avere este este data de 25 decembrie!

Suma impozitului pe avere estimată spre a fi încasată în bugetul de stat ajunge la 43.521,4 mii de lei.

Persoanele care se vor eschiva de la achitarea impozitului pe venit în termenul prevăzut de legislație vor fi penalizate ( penalități pentru fiecare zi de întârziere).

© 2018 Town. All Rights Reserved.Design & Development by VTCode