Sfatul Juristului

Sfatul Juristului

Se modifică procedura de înregistrare a proprietății în R.Moldova. Notarii au noi obligații!

Înregistrarea proprietăților în Moldova ar putea să devină o procedură mai simplă, obținând și un scor mai bun în clasamentul Doing Business. Aceste modificări au fost înaintate de către Ministerul Justiției.

Modificarea prevede ca notarii să aibă acces la registrele de stat, în format electronic, indispensabile pentru procedura de autentificare a contractelor de înstrăinare a bunurilor imobile, fapt ce va scuti persoanele care vor să înregistreze o proprietate să mai prezinte extrasele din registrele de stat.

Așadar, notarii vor putea extrage din registre informații obligatorii, precum sunt:

1. Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul aferent bunului înstrăinării.

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat duce evidența restanţelor faţă de buget pe contribuabili și, prin urmare, după înstrăinarea bunului, responsabilitatea achitării restanțelor va rămâne pe seama vânzătorului. Pentru a evita riscurile ce țin de existența restanțelor față de buget, la cererea părților informația va fi accesată on-line și anexată la contractul autentificat în mod gratuit.

Obligațiile notarilor:

- să verifice datele privind lipsa sau existența restanțelor față de buget, din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, în mod gratuit;

- să extragă datele respective și să le imprimeze în mod gratuit;

- să certifice timpul extragerii datelor, în mod gratuit;

- să anexeze datele extrase, la contractul autentificat.

2. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali

Acum Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali oferă accesul gratuit la datele din Registru, însă în sistem lipsesc informațiile privind interdicțiile aplicate în privința persoanelor juridice. Astfel, Registrul urmează să fie îmbunătățit.

3. Extrasul din registrul bunurilor imobile

Notariii vor avea acces gratuit la baza centrală de date a ÎS Cadastru, iar instituția din urmă se obligă să elibereze gratuit extrasele în format electronic notarilor în termen de o zi. Notarii însă vor trebui să dispună de semnătură electronică.

4. Informația privind valoarea bunului imobil Informația va fi obținută din registrul bunurilor imobile, ținut în formă electronică 

Dacă va lipsi valoarea bunului imobil în registrul bunurilor imobile, ținut în formă electronică, notarul va aplica valoarea de bilanț a bunului sau valoarea stabilită de către evaluatori, conform procedurii actuale.

O parte din obligațiile notarilor vor fi instituite până la 1 ianuarie 2020, iar restul după această dată.

Proiectul este supus dezbaterilor publice, iar Ministerul Justiției argumentează necesitatea modificărilor pentru a scăpa de procedura greoaie de acum, care ne plasează și pe un loc prost în clasamentul Doing Business. Potrivit prevederilor actuale,  înregistrarea proprietății în Republica Moldova, pentru persoanele juridice, presupune 5 proceduri, 5,5 zile și costă circa 0,9 % din costul sau valoarea proprietății. 

 

Sursă: www.bizlaw.md

© 2018 Town. All Rights Reserved.Design & Development by VTCode